Members Only :

Member

  Advisor

Name Grade
Hiroyuki EBARA Professor

  Grid

Name Grade
Shoma MIKI Master 2
Kazuki HAZAMA Master 2
Takuya NAKAGAWA Master 1
Daisuke YAMAMOTO Master 1
Ryouta HASHIMOTO Bachelor 4
Ryo HAMASU Bachelor 4

  Network

Name Grade
Susumu KAWAI
Junpei TOKUNAGA Master 2
Ryo KANEMITSU Master 1
Syunroku KAWABATA Master 1
Yuitiro KOMATSU Bachelor 4
Yuta HIMENO Bachelor 4
Kaito MIYAZAKI Bachelor 4

  Web

Name Grade
Tomohito NAONO Master 2
Takuya UMEHARA Master 1
Kohei SONODA Master 1
So KOTANI Bechelor 4
Yu SUMINO Bechelor 4

  Past Members

List of past members