Members Only :

Member

  Advisor

Name Grade
Hiroyuki EBARA Professor

  Grid

Name Grade
Yota UEDA Master 2
Kazuki HAZAMA Master 1
Shoma MIKI Master 1
Nakagawa Takuya Bachelor 4
Yamamoto Daisuke Bachelor 4
Takehara Yuki Bachelor 4

  Network

Name Grade
Kawai Susumu
Junpei TOKUNAGA Master 1
Kanemitu Ryo Bachelor 4
Kawabata Syunroku Bachelor 4

  Web

Name Grade
Tomoki HIRAI Master 2
Tomohito NAONO Master 1
Yoshinori TANAKA Bachelor 4
Umehara Takuya Bachelor 4
Hukuoka Masaalki Bachelor 4
Sonoda Kouhei Bachelor 4

  Past Members

List of past members