Members Only :

Member

  2017 Fiscal Year

Name
Takuya UMEHARA
Ryo KANEMITSU
Syunroku KAWABATA
Kohei SONODA
Yuki TAKEHARA
Takuya NAKAGAWA
Daisuke YAMAMOTO
Masaaki FUKUOKA

  2016 Fiscal Year

Name
Ryo UEHARA
Kazuki HAZAMA
Shoma MIKI
Syun TAKANO
Junpei TOKUNAGA
Yoshinori TANAKA
Tomohito NAONO

  2015 Fiscal Year

Name
Yota UEDA
Kneto KOTERA
Kazuto SUZUKI
Koki KAGAWA
Takashi SAKAI
Fumiki HAGIHARA
Tomoki HIRAI
Ryo YAMATE

  2014 Fiscal Year

Name
Ryosuke SAKAGUCHI
Mahiro TAYA
Moritomo TOKUHARA
Masaharu NAKAJIMA
Tsubasa NAKANO
Ryota NAGATSUJI
Hisashi MIYAMOTO

  2013 Fiscal Year

Name
Shuhei IIDA
Shotaro IWAMOTO
Yuto SAKAKI
Hatsuki SUGANUMA
Yuto MATSUOKA
Ryo YOSHIMOTO
Jungo IMAKOGA

  2012 Fiscal Year

Name
Takayuki UEMONSA
Makoto TATSUMI
Koki NAKAYAMA
Daisuke MATSUSHITA
TOMOYA MIYAGAWA
Takumi NISIKAWA
Fan LIU

  2011 Fiscal Year

Name
Ryota GEKA
Eitaro SHINOHARA
Kazuyuki SHIMIZU
Shota TOKUYAMA
Ryuichiro YAMADA
Hiraku YOSHIOKA
Kengo YOSHIKAWA
Yuta ASAI
Shih-hsiang CHOU

  2010 Fiscal Year

Name
Takuji ISHIKAWA
Takahiro OHTSUKA
Toshiaki KANEDA
Yuya TANIGUCHI
Yudai HIRANUMA
Raito MATSUZAKI
katsuya KITAHASHI
Kazuki HIRAYAMA
Wenlong YU

  2009 Fiscal Year

Name
Junji UMEMOTO
Junpei SHIMANAKA
Yuya TANAKA
Yoshihito TOZAKI
Hiroaki HANAOKA
Takeshi HISAKADO
Hiroshi MURAGUCHI
Kei OMODAKA
Takashi WAKI
Koki MURAKAMI
Miao WANG

  2008 Fiscal Year

Name
Hiroki KITANO
Yuri KOSAKA
Tomohiro NISHIMURA
Yunosuke HASEGAWA
Yuki YAMAKAMI